BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Termostatické ventily šetria našu peňaženku

Najdôležitejšou funkciou termostatických ventilov je možnosť zníženia nákladov na vykurovanie, pretože v každej miestnosti umožňujú udržiavať takú teplotu, akú si podľa svojej potreby užívateľ nastaví.

Termostatické ventily majú dve funkcie:
- funkciu vyvažovaciu, čo znamená, odstránenie nerovnomernosti vykurovania medzi rôznymi časťami budovy,
- funkciu regulátora teploty v miestnosti - možnosť meniť teplotu v izbách podľa potreby, možnosť obmedzenia vykurovania v čase neprítomnosti v miestnosti alebo v byte.
To znamená, že ak užívateľ odchádza do zamestnania, na dovolenku, môže šetriť teplo znížením izbovej teploty. Rovnako môže regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach bytu podľa ich využitia v priebehu dňa. Ak následkom pôsobenia doplnkových zdrojov tepla (napríklad slnečné žiarenie, produkcia tepla pri varení, produkcia tepla elektrospotrebičmi: žehlička, chladnička, osvetlenie, vysávač, počítač) stúpne izbová teplota, termostatický ventil obmedzí, prípadne zastaví prívod vykurovacej vody do radiátora.
Termostatické ventily snímajú teplotu termostatickou hlavicou. Z tohto dôvodu je nutné zabezpečiť, aby bola termostatická hlavica dobre obtekaná vzduchom. Pri dosiahnutí nastavenej teploty vo svojom okolí zastaví prívod tepla do radiátora, ktorý následne vychladne. Teda chladnutie radiátorov v priebehu dňa nie je poruchou a nekúri sa kvôli tomu, aby boli horúce radiátory, ale preto, aby bola dosiahnutá požadovaná - nastavená teplota.
Ak je termostatická hlavica zakrytá pod krytom radiátora, závesom, záclonou, kusom nábytku a podobne, nemôže snímať teplotu z miestnosti, ale sníma teplotu z prehriateho priestoru v okolí radiátora. Ak je táto teplota vyššia, ako teplota nastavená na hlavici, zatvorí prívod tepla do radiátora, a to bez ohľadu na teplotu v miestnosti. Pozor na chladničku! Zadná stena chladničky je totiž horúca a pri zakrytí hlavice chladničkou bude hlavica trvalo zatvorená. Dostatočné obtekanie vzduchu z miestnosti okolo termostatickej hlavice si musí každý užívateľ vyriešiť sám.

Stupnica termostatických ventilov

*
1
2
3
4
5
6 °C
12 °C
16 °C
20 °C
24 °C
28 °C

Na dosiahnutie požadovanej izbovej teploty musia byť splnené nasledovné podmienky:
- odvzdušnené vykurovacie teleso,
- na správny stupeň nastavená termostatická hlavica,
- termostatická hlavica musí byť dostatočne obtekaná vzduchom,
- musí byť dostatočná teplota vykurovacej vody.
Termostatické hlavice umožňujú nastaviť maximálnu teplotu 28 °C. To ale neznamená, že pri maximálnom otvorení termostatickej hlavice bude teplota v miestnosti 28 °C. Je to však teplota, pri ktorej termostatická hlavica zastaví prívod tepla do radiátora. Maximálna dosiahnuteľná teplota je závislá od teploty vykurovacej vody, ktorú reguluje dodávateľ tepla. Dodávateľ tepla je povinný vykurovať tak, aby v obytných miestnostiach bolo možné dosiahnuť teplotu vzduchu 21 - 22 °C. Ak teplota vykurovacej vody neumožňuje vykúriť miestnosť na dostatočnú teplotu, je nutné obrátiť sa na dodávateľa tepla. Zvýšenie teploty vykurovacej vody je však možné požadovať len v opodstatnených prípadoch. Vyššia teplota vykurovacej vody = vyššie náklady za vykurovanie, a to nie len pre tých, ktorí požadujú vyššiu teplotu, ale aj pre tých, ktorým je vyššia teplota na obtiaž.

Použitie a funkcia termostatických ventilov TA - TRV
Termostatické ventily vytvoria podmienky pre úsporu tepla, ale úspora je závislá od toho, akým spôsobom sú využívané. K motivácii aktívne používať termostatické ventily rozhodujúcim spôsobom prispieva zavedenie rozúčtovania nákladov za vykurovanie na základe merania spotreby tepla na vykurovacích telesách.
Termostatický ventil pozostáva zo samotného ventilu a termostatickej hlavice. Vreteno ventilu je ovládané tepelne rozťažnou látkou v termostatickej hlavici. Požadovaná hodnota sa nastavuje otáčaním kolieska, ktoré spôsobuje posun pracovného bodu snímacieho elementu.
Termostatický ventil je vo svojej konštrukcii proporcionálny regulátor bez pomocnej energie. V prípade cudzieho zdroja tepla má toto kompenzovať a škrtiť prívod tepla do radiátora. Termostatický ventil ale nie je zo svojej konštrukcie regulačný ventil, ktorý by dokázal vyregulovať príliš veľkú teplotu prívodnej vody alebo príliš veľký prietok, ale je to obmedzovač špičkového výkonu, ktorý zabraňuje neželanému prekúreniu miestností.

Spoločnosť Thermotech, s. r.o., vznikla v roku 1993. Od začiatku svojej činnosti zastupuje na slovenskom trhu švédsky koncern Tour & Andersson Hydronics. Thermotech pôsobí v oblasti vykurovania, chladenia, prípravy TÚV a špecializuje sa na hydraulické vyváženie a odstraňovanie problémov v hydraulike ÚK, chladenia a TÚV.
Činnosť firmy
Hydraulické vyváženie vykurovacích a chladiacich sústav a rozvodov TÚV na kľúč.
- Predaj vyvažovacích armatúr a termostatických ventilov TA.
- Projekčná činnosť - ÚK, zdroje tepla, ZT.
- Energetické audity tepelného hospodárstva.
- Poradenská činnosť.
- Jednorazový aj periodický servis vyvážených systémov.
- Výroba, dodávka, montáž stropného chladenia.

THERMOTECH s. r. o., Sabinovská 8, 821 02 Bratislava, tel.: 02/44 37 12 09, tel./fax: 02/44 45 46 86

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]