BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

OBJEDNÁVKA . . . . .

 

 

 

 

[ << ] Späť na obsah

 OBJEDNÁVKA KNIHY "BYTOVÉ DOMY"
Kniha stojí 59,- Sk (1,96 Eur) a môžte si ju kúpiť priamo u nás v redakcii, vo vybraných novinových
stánkoch a kníhkupectvách.
Firma   
Titul    
Priezvisko   
Meno    
Ulica   
PSČ   
Mesto   
Telefón   
Fax   
E-mail    
IČO   
ič DPH    
Počet kusov    
Kód banky   
Číslo účtu   
Forma úhrady    dobierka                  cena  120,- Skk (3,98 Eur),
faktúra                     cena    95,- Skk (3,15 Eur)
bankový prevod     cena    95,- Skk
                                           Konverzný kurz je 30,1260
 
   Objednávky vybavuje: Lenka Suchá
 
e-mail: sucha@antar.sk
 
alebo č. tel.: +421/2/555 676 23

 Bankové spojenie:
 HVB Bank Slovakia, a.s.
 č. účtu 1699116000/1111

 
objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]