OBSAH
Objednávka   
© ANTAR

 

 

STAVIAME MODERNE A EFEKTÍVNE
Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

 
  Mäkká väzba je v cene 100,-Sk (3,32 Eur), a nájdete ju v novinových stánkoch
a tvrdá väzba je 150,- (5,- Eur) a nájdete ju v kníhkupectvách.
Konverzný kurz je 30,1260.
Firma   
Titul    
Priezvisko   
Meno    
Ulica   
PSČ   
Mesto   
Telefón   
Fax   
E-mail    
Počet kusov   
Druh väzby    mäkká
tvrdá
Kód banky   
Číslo účtu   
Forma úhrady    dobierka mäkká väzba 161,- Skk (5,34 Eur),  tvrdá väzba 230,-Sk (7,63 Eur)
  faktúra mäkká väzba 136,- Skk (4,51 Eur),  tvrdá väzba 205,-Sk (6,80 Eur)
  bankový prevod

mäkká väzba 136,- Skk (4,51 Eur)   tvrdá väzba 205,-Sk (6,80 Eur)
Cena je s 10 % DPH. Konverzný kurz je 30,1260

  IČO   
  ič DPH
Objednávky vybavuje: Lenka Suchá
 alebo č. tel.: +421/2/555 676 23

 Bankové spojenie:
 HVB Bank Slovakia, a.s.
 č. účtu 1699116000/1111